Přihláška k Albánské výzvě


Upozornění!

Před vyplněním přihlášky prosíme zvaž několik aspektů Albánské výzvy a pobytu a albánských horách.

Prvně zohledni svou fyzickou kondici. Cesta do Curraje je náročná, přesto pro běžně trénovaného člověka schůdná, ale vezmi v úvahu, že si svou krosnu neseš sám/a a cesta do Curraje trvá kolem 5 hodin přes průsmyk v 1000 m n. m., ve vesnici není přístup ke zdravotní péči a okolní hory mohou být zrádné. Jídlo se budeme snažit obstarat co nejrozmanitější, jsme ale limitováni místními možnostmi (např. všechny potraviny se dopravují na oslech ze 70 km vzdáleného supermarketu nebo z ČR) a ne vždy se nám podaří naplnit očekávání týkající se kvality a rozmanitosti stravy a požadavky specifických diet (vegetariánská či bezlepková strava atd.).

Co se týče délky pobytu, zohledni prosíme to, že vesnice je skutečně izolovaná. Na jednu stranu jezdit jen na jeden týden může být poměrně neekonomické (už jen kvůli délce cesty), na druhou stranu ale být několik týdnů v kuse v jedné izolované vesnici může už být poměrně nudné. Pokud chceš přijet na delší dobu, zvaž, jestli není rozumné pobyt ve vesnici kombinovat s chůzí po horách (značkařské a expediční týmy) nebo své plánované prázdniny zkombinovat s cestováním i po jiných částech Albánie či Balkánu.

3. a 5. turnus jsou aktuálně plné a přihlašování na ně již není možné. Na 4. turnusu jsou ještě místa, ale již není k dispozici dopravní kapacita, takže se na něj mohou přihlašovat pouze ti, kteří mají zajištěnou vlastní dopravu. Poslední 2 místa k 23.5.2018 s volnou dopravní kapacitou jsou na 1. turnus a 4 na 2.turnus, popř. kombinace obou.  

Informace o způsobu zpracování osobních údajů
Pro pokračování ve vyplňování přihlášky se po kliknutí na tlačítko Pokračovat posuň nahoru.
Registrační systém Erika 2.0 pro Albánskou výzvu vyvinul petroll.