Informace pro turisty


Informace pro turisty

V roce 2019 bude v Curraj i Epërm několik turnusů Albánské výzvy mezi 14.červencem a 10.srpnem. Pokud chcete nějak využít našeho zázemí, napište a domluvíme se.

Doprava

Cesta autem přes Kosovo do Lekbibaj trvá asi jeden den. Přes Černou Horu zabere výražně déle (1,5-2 dny), ale zahrnuje i plavbu po Kománské přehradě. Popis trasy najdete zde.

Pojištění a zdravotní péče

Od 1. 2. 2017 je účinná Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení. Tato smlouva garantuje mimo jiné poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče na území Albánie českým pojištěncům, a to za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o pojištěnce albánské.
I přesto doporučujeme mít vždy sjednané kvalitní cestovní pojištění, a to z těchto důvodů:

  • Na základě mezinárodní smlouvy máte nárok na nutnou a nezbytnou zdravotní péči, tedy takovou péči, kterou nelze odložit, aniž by byl ohrožen váš život nebo zdraví. Bližší vymezení péče než, že jde o péči, kterou nelze odložit, aniž by byl ohrožen život nebo zdraví osoby, není k dispozici. Nezbytnost takové péče a její rozsah posuzuje ošetřující lékař.
  • Na základě mezinárodní smlouvy určitě nebude hrazen převoz zpět do Česka (repatriace) a zřejmě ani náklady na pátrání; nevíme, zda jsou hrazeny náklady na převoz do nemocnice. Přitom pátrání v horách a přesun vrtulníkem mohou být mnohem nákladnější, než samotná zdravotní péče.
  • Při cestě do Albánie budete projíždět Slovenskem a Maďarskem (členské státy EU – máte nárok na lékařsky nezbytnou péči), Srbskem (mezinárodní smlouva č. 130/2002 Sb. m. s. – nárok na poskytnutí nezbytné a neodkladné zdravotní péče) a v závislosti na zvolené trase Kosovem, Černou Horou nebo Bosnou a Hercegovinou. S Kosovem nemá Česká republika žádnou obdobnou smlouvu uzavřenou.
  • Nejblíže dostupná nemocnice ze severoalbánských hor je v kosovském Gjakovë (v Bajram Curri je jen malé zdravotní středisko). Takže i při zdravotních potížích v severní Albánii budete potřebovat ošetření v Kosovu a opět narazíte na to, že ČR a Kosovo nemají spolu uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení (je ale možná dodatečná refundace nákladů na neodkladnou péči do české ceny – § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb.).
  • Pojistné z mezinárodní smlouvy nekryje případnou spoluúčast pacienta, pokud v daném státě pacienti spoluúčast platí. Nejkvalitnějšími zdravotnickými zařízeními v regionu jsou soukromé nemocnice sítě Spitali Amerikan s pobočkami v Tiraně, Prishtinë (Kosovo), Durrës a Fier. Zde na základě zákonného (smluvního) pojištění neobdržíte komplexní péči.[1]

Při sjednávání cestovního pojištění si prověřte, zda vaše pojišťovna kryje i pohyb v odlehlých oblastech a mimo značené cesty (řada pojišťoven toto nekryje).
Pokud i přes výše uvedené nebudete mít sjednané komerční pojištění, vyzvedněte si před cestou do Albánie u své zdravotní pojišťovny formulář CZ/AL 111 (jedná se v podstatě o obdobu Evropského průkazu zdravotního pojištění, který se používá v unijních státech). Pokud formulář mít nebudete, budete muset v Albánii péči platit sami a následně žádat svou pojišťovnu o proplacení. Formulář bohužel nelze vyzvednout hromadně pro více účastníků – vydává se pouze vyplněný na jméno a na aktuální dobu pobytu oproti občanskému průkazu. Pokud komerční cestovní pojištění sjednané máte, formulář nepotřebujete.

[1] Dle sdělení albánského styčného místa (http://www.fsdksh.com.al/) je rozsah hrazené péče ve Spitali Amerikan omezený výhradně na následující balíčky, ostatní péče zde není kryta: 1. Dialysis, 2. Coronary angioplasty, 3. Coronary angiography, 4. Definitive pacemaker, 5. Coronary artery bypass, 6. Valvular intervention, 7. Congenital intervention, 8. Renal transplant, 9. Therapy for acute rejection, 10. Cochlear implant service package