Informace pro turisty


Informace pro turisty

V roce 2017 bude letní základna v Curraj i Epërm k dispozici od od 16. července do 19. srpna. Turisté, kteří dorazí do vesnice , mají možnost se využívat našeho zázemí za přiměřený příspěvek (10 € / den / os.). Cena zahrnuje stravu (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pronájem místa v kempu, využití námi vybudovaného zázemí, využití solárních panelů na nabíjení mobilu, emergency servis na satelitním telefonu, základní zdravotnické zázemí apod. Zároveň částí svého poplatku přispívají na náklady našich činností v Curraji a okolí, jako je značení a údržba turistických stezek, oprava kostela nebo stavba mostu.

Především větším skupinám doporučujeme, aby se s námi předem spojili a svůj příchod domluvili, jinak se může stát, že na ně nebudeme připraveni (veškeré zásoby musíme do vesnice donést na oslech nebo je objednat od místních z jejich zemědělské produkce).

Doprava

I turistům nabízíme možnost připojit se ke společné dopravě, kterou zajišťujeme zejména pro účastníky Albánské výzvy. Ta je zajištěna na jednotlivé turnusy, a to z Brna až na místo (přístav v Markaji a odtud pěšky). Dopravu budeme zajišťovat osobními auty a mikrobusy. Nástup je po domluvě možný také v Bratislavě.

Cena za námi zprostředkovanou dopravu tam i zpět je 3500 Kč (130 €) za osobu při využití našich starších aut, resp. 5000 Kč (185 €) při využití kvalitnějších zapůjčených aut.

Cesta autem trvá 1,5 dne, odjezd je tedy vždy v pátek nebo v sobotu před termínem turnusu a návrat v neděli / pondělí, podle zvolené trasy. Auto jedoucí přes Černou Horu dojede v sobotu večer do Komanu, kde se přespí v kempu, ráno se jede 3 hodiny po Kománské přehradě lodí a potom se jde přibližně 6 hodin do Curraj i Epërm. Alternativní velmi rychlou možností je cesta autem nebo minibusem přes Kosovo, kde lze trasu Brno-Curraj i Epërm zvládnout za méně jak 24 hodin, ale přijdete o plavbu po Kománské přehradě. Kombinovanou možností je tam jet přes Černou Horu, auto naložit na loď a zpátky jet přes Kosovo (viz podrobný popis cesty).

Možná by sis chtěl(a) svůj pobyt na Balkáně prodloužit a cestovat i po jiných částech Albánie, příp. Řecka, Chorvatska apod., ale nemáš vlastní auto nebo cestovatelskou skupinku. Můžeš to uvést do poznámky v přihlášce. V závislosti na zájmu se budeme snažit zkontaktovat mezi sebou zájemce a dát k těmto účelům k dispozici auta, která budou zrovna volná. Případně si můžeš cestovatelskou skupinku sjednat sám(a).

Můžeme zajistit osla nebo mulu na převoz zavazadel z Curraj i Poshtëm (poslední místo, kam vás doveze auto) do Curraj i Epërm, cena za cestu je o 30 € a uveze 70 – 80 kg (4 krosny).

Doprava – vlastní auto
Pokud pojedeš do Albánie vlastním autem a do něj vezmeš další přihlášené účastníky, proplatíme Ti všechny náklady (pohonné hmoty, dálniční poplatky a mýta, parkovné, poplatek za průjezd Kosovem, poplatek za loď), takže sám(a) pojedeš zadarmo. Pokud uvažuješ, že bys vzal(a) vlastní auto, uveď to do přihlášky.

Pojištění a zdravotní péče

Od 1. 2. 2017 je účinná Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení. Tato smlouva garantuje mimo jiné poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče na území Albánie českým pojištěncům, a to za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o pojištěnce albánské.
I přesto doporučujeme mít vždy sjednané kvalitní cestovní pojištění, a to z těchto důvodů:

  • Na základě mezinárodní smlouvy máte nárok na nutnou a nezbytnou zdravotní péči, tedy takovou péči, kterou nelze odložit, aniž by byl ohrožen váš život nebo zdraví. Bližší vymezení péče než, že jde o péči, kterou nelze odložit, aniž by byl ohrožen život nebo zdraví osoby, není k dispozici. Nezbytnost takové péče a její rozsah posuzuje ošetřující lékař.
  • Na základě mezinárodní smlouvy určitě nebude hrazen převoz zpět do Česka (repatriace) a zřejmě ani náklady na pátrání; nevíme, zda jsou hrazeny náklady na převoz do nemocnice. Přitom pátrání v horách a přesun vrtulníkem mohou být mnohem nákladnější, než samotná zdravotní péče.
  • Při cestě do Albánie budete projíždět Slovenskem a Maďarskem (členské státy EU – máte nárok na lékařsky nezbytnou péči), Srbskem (mezinárodní smlouva č. 130/2002 Sb. m. s. – nárok na poskytnutí nezbytné a neodkladné zdravotní péče) a v závislosti na zvolené trase Kosovem, Černou Horou nebo Bosnou a Hercegovinou. S Kosovem nemá Česká republika žádnou obdobnou smlouvu uzavřenou.
  • Nejblíže dostupná nemocnice ze severoalbánských hor je v kosovském Gjakovë (v Bajram Curri je jen malé zdravotní středisko). Takže i při zdravotních potížích v severní Albánii budete potřebovat ošetření v Kosovu a opět narazíte na to, že ČR a Kosovo nemají spolu uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení (je ale možná dodatečná refundace nákladů na neodkladnou péči do české ceny – § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb.).
  • Pojistné z mezinárodní smlouvy nekryje případnou spoluúčast pacienta, pokud v daném státě pacienti spoluúčast platí. Nejkvalitnějšími zdravotnickými zařízeními v regionu jsou soukromé nemocnice sítě Spitali Amerikan s pobočkami v Tiraně, Prishtinë (Kosovo), Durrës a Fier. Zde na základě zákonného (smluvního) pojištění neobdržíte komplexní péči.[1]

Při sjednávání cestovního pojištění si prověřte, zda vaše pojišťovna kryje i pohyb v odlehlých oblastech a mimo značené cesty (řada pojišťoven toto nekryje).
Zejména pokud i přes výše uvedené nebudete mít sjednané komerční pojištění, vyzvedněte si před cestou do Albánie u své zdravotní pojišťovny formulář CZ/AL 111 (jedná se v podstatě o obdobu Evropského průkazu zdravotního pojištění, který se používá v unijních státech). Pokud formulář mít nebudete, budete muset v Albánii péči platit sami a následně žádat svou pojišťovnu o proplacení. Formulář bohužel nelze vyzvednout hromadně pro více účastníků – vydává se pouze vyplněný na jméno a na aktuální dobu pobytu oproti občanskému průkazu.

[1] Dle sdělení albánského styčného místa (http://www.fsdksh.com.al/) je rozsah hrazené péče ve Spitali Amerikan omezený výhradně na následující balíčky, ostatní péče zde není kryta: 1. Dialysis, 2. Coronary angioplasty, 3. Coronary angiography, 4. Definitive pacemaker, 5. Coronary artery bypass, 6. Valvular intervention, 7. Congenital intervention, 8. Renal transplant, 9. Therapy for acute rejection, 10. Cochlear implant service package