Pse e bëjmë?


Pse e bëjmë?

Anëtarët e Sfidës Shqiptare janë njerëz të rinj, aktivë, dhe më shumicë angazhohen edhe në organizata të tjera në Çeki, Sllovaki, edhe jashtë këtyre vendeve. Projekti u krijua kryesisht për këto arsye:

  • Prej projekteve, me të cilat merremi, nuk mund të shkaktohet asnjë dëm. Nga ana e turizmit dhe zhvillimit, Curraj i Epërm është në një gjëndje, kur çdo aktivitet që bëjmë mund të ndihmojë në menyrën e dukshme. Edhe pa llogaritur efektin e projekteve, publiciteti, i cili krijohet falë projektit tonë, bën një shërbim të mirë për fshatin.
  • Duam të kalojmë pushimet në menyrën aktive.
  • Duam të zgjerojmë horizontin tonë, të eksplorojmë kulturën shqiptare, dhe të mësojmë të bashkëpunojmë me atë.
  • Duam të krijojmë miqësi dhe kontakte të reja.
  • Duam të fitojmë përvojë të reja dhe të provojmë aftësitë tona.
  • Duam të arrijmë diçka, që pothuajse azkush nuk ka provuar në të kaluarën.