Festival


Festival v Curraj i Epërm

Při svém působení chceme co nejvíce navazovat kontakt s místními obyvateli, a to i původními. Proto jsme už při prvním ročníku Albánské výzvy (29. srpna 2015) ve spolupráci s místními obyvateli a rodáky uspořádali první ročník Festivalu Curraj i Epërm. Místní spojili tuto akci s oslavou 100 let od vítěství v první fázi první světové války v roce 1915, my jsme jí zakončili pro rok 2015 naše aktivity v oblasti. Festivalu se zúčastnilo asi 80 Albánců (převážně místních rodáků) a 70 cizinců.
Festival v Curraji proběhl i během druhé Albánské výzvy.

Program 1. česko-albánského festivalu v roce 2015