Back to color the bridge


Na konci září jsme se opět vydali do Albánie, abychom nabarvili most, poskytli rozhovory albánským novinářům nebo vyhledali nové kontakty ve Škodře.