Projekty Albánské výzvy


V roce 2014 jsme v Albánii objevili opuštěnou vesnici Curraj i Epërm, která je spolu s okolními osadami od zbytku světa oddělena prstencem hor. Vesnici, ve které ještě před 20 lety žilo přes 1000 obyvatel, která ale nyní je zcela opuštěná. Vesnici plnou prázdných domů, do které se jen na léto malá část původních obyvatel vrací a která je odsouzena k rychlému úplnému zániku.

Od „objevu“ bylo blízko k myšlence a od myšlenky k velkému projektu. Naše cíle byly tři: vrátit do opuštěné vesnice aspoň trochu života, vytvořit komunitu nadšených lidí okolo této vesnice a umožnit lidem navštívit tuto krásnou lokalitu.

První ročník projektu Albánská výzva se uskutečnil v roce 2015. 100 mladých dobrovolníků přijelo ve třech turnusech do Albánie, kde se s velkým nadšením pustilo do čtyřech projektů:

  1. Vyznačení sítě turistických stezek.
  2. Oprava kostela ve vesnici Curraj i Epërm
  3. Stavba mostu
  4. Festival v Curraj i Epërm

V letech 2016 v sedmi turnusech a v letech 2017 a 2018 ve čtyřech turnusech jsme pokračovali ve vyznačování a zkvalitňování sítě turistických stezek.

Severní Albánie je kromě krásné přírody zajímavá také svou kulturou a historií. Byla to poslední oblast, ve které ještě ve 20. století bylo kmenové uspořádání společnosti. Historii a kulturu severoalbánské kmenové společnosti jsme zmapovali v příručce Kmeny albánského severu Roberta Dobry, vydané v roce 2017.

Nadále se chceme zaměřovat zejména na údržbu sítě turistického značení a další prozkoumávání této jedinečné lokality.

K naší filozofii patří financování projektů bez dotací.