GDPR


Informace o způsobu zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky k projektu Albánská výzva a naší akceptací této přihlášky dochází k uzavření smlouvy o účasti na projektu Albánská výzva. Pro uskutečnění našeho smluvního závazku musíme shromažďovat některé Tvé osobní údaje.
Vyplněním přihlášky k projektu Albánská výzva bereš na vědomí, že jsou o Tobě shromažďovány osobní údaje nezbytné pro plnění naší smluvní povinnosti.

Údaje o Tvém zdravotním stavu, alergiích a dietách shromažďujeme za účelem zhodnocení Tvých zdravotních předpokladů pro účast na projektu Albánská výzva s přihlédnutím k nedostupnosti profesionální lékařské péče v místě konání projektu a za účelem přizpůsobení společného stravování Tvým specifickým stravovacím potřebám. Podle čl. 9 nařízení GDPR ale musíme mít od Tebe pro shromažďování těchto údajů výslovný souhlas. Tyto údaje samozřejmě po skončení Albánské výzvy smažeme.

Které osobní údaje o Tobě zpracováváme?

Všechny údaje, které vyplníš v elektronické přihlášce.

Komu Tvoje osobní údaje poskytneme?

Zvolíš-li si variantu s námi zajištěným cestovním pojištěním, budou některé Tvé údaje předávány námi vybrané pojišťovně (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, zdravotní pojišťovna). V případě nutnosti servisního zásahu do našeho registračního systému se k údajům může dostat také externí programátor. Údaje uchováváme v cloudovém úložišti, provozovaném společností Google Ireland Limited.

Tvoje práva

Podle nařízení GDPR máš ve vztahu ke svým osobním údajům zejména tato práva:
– požadovat po nás informaci, jaké Tvoje osobní údaje zpracováváme
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
– požadovat po nás výmaz osobních údajů
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíš, že porušujeme nařízení GDPR.
Pro podrobnější prostudování Tvých práv doporučujeme příručku s názvem „Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou“, kterou připravila Evropská komise.

Doba uchovávání údajů

Údaje v plném rozsahu uchováváme maximálně po dobu dvou měsíců po skončení posledního letního turnusu Albánské výzvy v daném roce.
Soupis účastníků a informace o termínech účasti a uhrazených částkách uchováváme po dobu pěti let (z důvodu zákonné archivace účetních dokladů).
Protože Albánská výzva nejsou jen letní turnusy v Albánii, ale souvisí s ní i další průběžně konané akce, uchováváme i po skončení letních turnusů Tvé kontaktní údaje, abychom Tě mohli na další akce Albánské výzvy pozvat (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Tyto údaje ponecháváme v naší evidenci na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to po dobu max. 5 let. Proti tomuto uchovávání údajů máš právo kdykoliv vznést námitku.

Údaje o správci

Albanian Challenge, z.s. se sídlem v Brně, IČO 04562470
Zástupce správce a kontaktní údaje: Jan Balák, jan.balak@albanianchallenge.org