Program Albánské výzvy 2018


Program Albánské výzvy 2018

Aktivity v oblasti

Během celého pobytu se dobrovolníci budou angažovat dle zaměření svého týmu, případně tam kde budou chtít a nebo kde bude potřeba. Značkaři obvykle vyráží se svojí skupinou na 3-5 dní mimo Curraj i Epërm, logistici vyráží v párech na zásobovací mise na 2-3 dny. V kuchyni se spravedlivě protočí většina dobrovolníků. Veškeré aktivity dobrovolníci konají na svou vlastní odpovědnost.

Turistická infrastruktura

Plánujeme údržbu naší 130 km dlouhé sítě turistického značení a dostavbu několika kilometrů průseků, které umožní cestu do Thethu a Mulaje. Bude prozkoumána oblast na západ od Salcë, druhý břeh Kománské přehrady a nedaleký Mulaj.

Zájmové a duchovní aktivity

Kde jinde v Evropě najdete takovou hvězdnou oblohu, jako v okolí Curraj i Epërm? Kde najdete takovou rozmanitost různých rostlin?
Lokalita je jako dělaná pro pozorování hvězd, nebo třeba, vzhledem k úžasné diverzitě místní flóry, ke studiu bylin.

Snažíme se také zajistit přítomnost kněze (ve vesnici se nachází jeden z posledních křesťanských kostelů v Albánii). Po dobu přítomnosti kněze budou pro zájemce k dispozici ranní mše a další duchovní program.

Expediční turnus

Ve 3.turnusu vyrazí většina tábora do oblasti kolem Shpela Kakverit. O této oblasti není mnoho informací.

Dobrodružné aktivity

Oblast kolem Curraj i Epërm nám dává možnosti k provozování široké škály aktivit. Například plavby po Kománské přehradě, koňské dostihy, průzkumy neprobádaných hor a jeskyní.

Komunitní aktivity

Plánujeme společenské aktivity ve vesnici, jako jsou taneční kurzy, festival, plesy, přednášky o zajímavých nebo kontroverzních tématech, výuku albánštiny, oprava kostela apod.

Rámcový týdenní program
Pátek:

  • 14:00 odjezd z Brna, cesta přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko

Sobota

  • cesta přes Srbsko, Kosovo a Albánii, příjezd do Curraj i Poshtëm (příjezd v průběhu sobotního odpoledne)
  • v závislosti na čase příjezdu buď přechod přes hory do Curraje, nebo přespání v guesthouse Qehaja

Neděle:

  • Přechod přes hory do Curraje.

Pondělí:

  • První den v Curraji, seznámení, kurzy albánštiny, albánských zvyků a historie apod.

Úterý-pátek                

  • Výlety po okolí
  • Volnočasové aktivity, turnaje
  • Večerní program u ohně nebo ve společenském stanu
  • Zapojení do práce ve vesnici
  • Taneční či společenské programy
  • Exkurze do jeskyní Sphela e Zezë

Sobota:               

  • Ráno odchod z Curraje.
  • Návrat stejnou cestou jako při příjezdu (přes Kosovo), nebo lodí po Kománské přehradě a přes Černou Horu.
  • Příjezd do Brna v závislosti na dopravní situaci někdy mezi nedělí večer a pondělím odpoledne.