Přihláška k Albánské výzvě


ROČNÍK 2017 JE OBSAZEN!
Uzavřít přihlášky jsme museli hlavně proto, že již nemáme volné dopravní kapacity.
Přihlásit se tedy stále můžeš, ale pouze pokud máš vlastní auto.

Upozornění!

Před vyplněním přihlášky prosíme zvaž několik aspektů Albánské výzvy a pobytu a albánských horách.

Prvně zohledni svou fyzickou kondici. Cesta do Curraje je náročná, přesto pro běžně trénovaného člověka schůdná, ale vezmi v úvahu, že si svou krosnu neseš sám/a a cesta do Curraje trvá kolem 5 hodin přes průsmyk v 1000 m n. m., ve vesnici není přístup ke zdravotní péči a okolní hory mohou být zrádné. Jídlo se budeme snažit obstarat co nejrozmanitější, jsme ale limitováni místními možnostmi (např. všechny potraviny se dopravují na oslech) a ne vždy se nám podaří naplnit očekávání týkající se kvality a rozmanitosti stravy a požadavky specifických diet (vegetariánská či bezlepková strava atd.).

Co se týče délky pobytu, zohledni prosíme to, že vesnice je skutečně izolovaná. Snažíme se vykreslit kladné stránky pobytu, ale to neznamená, že to je vždy růžové. Ne každý snáší dlouhý pobyt v jedné izolované vesnici dobře, také se kolem Tebe objevují neustále noví lidé a program je v každém týdnu podobný. Pokud jsi ještě na tak dlouhém pobytu v horách nebyl/a, dobře si rozmysli, jestli chceš přijet na více týdnů, a pokud se chceš přihlásit na delší dobu, zvaž, jestli není rozumné pobyt ve vesnici kombinovat s chůzí po horách (značkařské a expediční týmy) nebo své plánované prázdniny zkombinovat s cestováním i po jiných částech Albánie či Balkánu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout někoho na turnus, kde je přihlášeno více jak 50 lidí. Chráníme tím kouzlo místa, aby byl pobyt organizačně únosný a zároveň příjemný pro všechny účastníky ve vesnici.